ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, преди изпращането на заявка към нас, прочетете внимателни нашите условия:

1. Церемонията по даване на обети се организира и управлява от Първо обредно студио – гр. Свищов. Юридическото наименование на студиото е АС Студио ООД.

2. Церемония по даване на обети представлява тържествено, организирано събитие. Формата и точният сценарий се оформят индивидуално за всяка двойка след предварителна консултация с представителите на Първо обредно студио гр. Свищов.

3. Церемонията по даване на обети НЯМА никаква правна стойност. Участието в такава церемония не води след себе си спазването или прилагането на нито една от разпоредбите на Семейния кодекс на Република България.

4. Участниците в церемонията сами посочват дата, на която искат да се проведе събитието. Първо обредно студио работи с предварителни заявки, обявени най-малко 14 работни дни преди избраната от участниците дата. Церемониите се изпълняват по график, съгласно предварителните записвания. При съвпадение в датите на две или повече двойки, ще се предоставят алтернативни часове. Право на избор за по-подходящ час има двойката заплатила първа.

5. Заявка за Церемония се счита за получена и зачислена в графика, когато поне 50% от стойността на основния пакет и допълнителните услуги бъдат заплатени (1) на място в офиса на Първо обредно студио на адрес: гр. Свищов, ул. Алеко Константинов №4; (2) по банков път или  (3) по друг удобен и за двете страни начин. При пълно отказване от услугата най-късно до 5 календарни дни преди предвидената дата, Изпълнителят ще възстанови 50% от предварително заплатената сума. При отказване от услугата след този период, сумата, изплатена от участниците, не подлежи на връщане. ВАЖНО: Възможно е избраната дата да бъде променена, но не по-късно от 5 календарни дни преди първоначално предвидената дата, като при избора на нова дата участниците изгубват правото си, посочено в т.4.

6. Първо обредно студио НЕ НОСИ никаква отговорност за неблагоприятни атмосферни условия. При възможност, изпълнителят ще предостави закрито помещение за извършване на церемонията.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към нас:

  • на адрес:  гр. Свищов 5250, ул. Алеко Константинов №4
  • телефон 0883 38 20 12 или 0896 585899
  • имейл: obredno.studio.svishtov@gmail.com