Любовта е като войната — лесно е да се започне, но е трудно да се спре.

 Лев Николаевич Толстой